De website bewust opvoeden en nog meer websites zijn allemaal websites van dezelfde eigenaar en van Bedrijf Kernkind kvk 08141678 te Harderwijk. Tot anders wordt besloten.

Kernkind is gevestigd aan Trumanlaan 9 3844 BE Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze worden weergegeven in de privacyverklaring.

De contactpersoon voor deze gegevens bescherming is Diana Annegarn bereikbaar via e-mail info@diana-annegarn.nl

Privacy verklaring

* Op alle websites worden geen persoonsgegevens verwerkt omdat de website geen persoonsgegevens gebruikt. Wel wordt er gebruik gemaakt van social media plugins zoals facebook, om nieuwe artikelen via facebook te delen en google adsense om bij te houden hoeveel bezoekers er op de website komen.

* Op alle websites heb je een mogelijk om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. Voor deze mogelijkheid gebruiken wij het e-mail adres van de persoon die een nieuwsbrief aanvraagt om nieuwsbrieven toe te zenden of een reclame folder. In de nieuwsbrief bieden wij aan deze ten allen tijden op te kunnen zeggen wanneer je dat wenst. Deze e-mail adressen worden alleen gebruikt zolang dit nodig is om onze diensten aan te kunnen bieden. De aanvraag voor de nieuwsbrief wordt bewaard.

* In onze praktijk worden persoonlijke gegevens opgeslagen als men gebruikt maakt van een van de diensten. Gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, ID en e-mail. Maar ook materiaal die geschreven is door leerlingen en cursisten.  Deze gegevens worden opgeslagen in een computerprogramma zoals dit bij administratie wordt verwacht. Deze gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard.

* Vanuit de praktijk worden alleen gegevens verstrekt aan derde als dit nodig is voor onze overeenkomst met jou of als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Maar dit is tot nu toe nog nooit voorgekomen.

* Op de websites wordt er geen gebruik gemaakt van cookies.

* Als je een e-mail naar een van de e-mailadressen stuurt dan worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Mocht u naar aanleiding van deze e-mail op een consult komen dan wordt het e-mail adres in de administratie opgeslagen. Verder wordt er niets met de gegevens gedaan dan opslaan in het e-mail bestand. Deze worden niet langer bewaard dan nodig is. 

* Sommige mensen sturen een whats app om een afspraak te maken. Het telefoonnummer waarmee je belt wordt opgeslagen in het bestand van telefoonnummers. Zodat er nummer herkenning is de volgende keer als je contact opneemt. Het telefoonnummer wordt in de administratie opgeslagen als er een consult plaatsvindt.

* Je hebt het recht op persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

* Het is mogelijk een verzoek in te dienen om persoonsgegevens op te laten sturen naar derde als dit gewenst is.

* Om privacy te waarborgen zal de aanvraag voor inzien, correctie of doorsturen naar derde goed veilig verwerkt worden. En daarom zal er gevraagd worden naar identificatie. Belangrijke gegevens op deze ID naam en pasfoto. Andere gegevens kunnen zwart gemaakt worden.

* Er wordt zo snel mogelijk op een verzoek gereageerd, uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

* Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kernkind, de bedrijfsnaam achter alle website neemt jouw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

E-mails en vragen kunnen gesteld worden via info@diana-annegarn.nl

Privacy verklaring